Hos Josefine

Hvil i dig selv

– land i din krop, få fred med dine tanker og følelser og lev fra dit hjerte og din sjæl med fred, glæde, kærlighed, flow og ubetinget selvaccept ♥ 

Savner du at mærke, at du altid er god nok?

♦ Du ved måske godt i teorien, at du er god nok; måske har du læst eller hørt, at sådan forholder det sig, men det trænger ligesom ikke ned i følelserne? 

♦ Og de tanker der siger, at du er forkert og ikke god nok, virker stadig overbevisende og magtfulde, hvilket følelserne afspejler?

♦ Føler du dig afhængig af andres accept, forståelse og bekræftelse for selv at føle dig værdifuld og ok?

♦ Er du træt af den opslidende kamp det er, hele tiden at skulle jage andres anerkendelse og accept og forsvare dig selv, hvis de ikke er enig eller forstår dig?

♦ Går du på kompromis med dig selv og dine egne behov, for at få accept og kærlighed fra andre?

♦ Og kunne du virkelig godt tænke dig at hvile mere i dig selv, have fred med dig selv og mærke kærligheden til dig selv?

♦ Og ikke bruge så meget energi på, om det du gjorde eller sagde var ok i andres øjne?

Forløbet "Hvil i dig selv"

I forløbet “Hvil i dig selv” tager vi fat i alle de negative tanker og overbevisninger, der forhindrer dig i, at føle dig god nok. Vi forløser de følelser, som fastholder mønstrene.

Og vi åbner op for kontakten til hjertet, så du lærer at lytte til og turde følge dit hjerte.  Jo mere nærværende du er i nuet og i din krop og lytter til dit hjerte fremfor det begrænsede sind, desto mere vil du mærke en indre kærlighed, og du vil føle mere omsorg, respekt og kærlighed for dig selv. 

Når du har åbnet dit hjerte for selvaccept. selvomsorg og din sjæls kærlighed vil du MÆRKE og vide i dit hjerte, at du ALTID er god nok. 

Læs mere om forløbet længere nede på siden.

Du hviler i dig selv, når:

 • du ikke føler, du skal præstere for at acceptere dig selv og føle dig god nok
 • du føler dig værdifuld, bare fordi du er dig
 • du accepterer dig selv fuldt ud og møder dig selv med omsorg
 • når du ikke forsøger at skjule din sårbarhed
 • når stemmen i hjertet er vigtigere end andres accept og mening om dig
 • når du lever fra hjertet og sjælen fremfor fra hovedet og egoet
 • når du mærker kilden til kærlighed inden i dig selv
 • når du ved hvem du er og har fået kontakt til dit højere selv

At hvile i dig selv er en rejse:

fra hoved til hjerte

og fra ego til sjæl

Det er et bevidsthedsskift:

♥ Fra begrænsest bevidsthed (small mind) til udvidet bevidsthed (vast mind)

♥ Fra kamp til accept og rummelighed

♥ Fra betinget kærlighed til  betingelsesløst kærlighed

♥ Fra at være styret af frygtmønstre, kontrolmønstre og andre opslidende programmer til at følge hjertet og din sjæl 

♥ Fra at forsøge at regne alting ud med hovedet til at give plads til intuition

Fra hoved til hjerte er rejsen hjem til dig selv, hvor du opdager, hvem du er og tillader din sjæl at lede dig. Og her starter magien…

Det er en rejse fra:

♥ Fra fastlåsthed til flow

♥ Fra selvkritik til medfølelse med dig selv

♥ Fra at føle dig ensom til at føle dig elsket og støttet af hele universet – inklusiv dig selv

♥ Fra mindreværd til selvværd

♥ Fra afhængighed af andres accept, anerkendelse, forståelse og kærlighed til at finde det hele i dig selv

♥ Fra indre kampe og bebrejdelser til selvaccept, kærlighed og fred. 

♥ Fra opslidende drama med omgivelserne til at hvile i dig selv, hvilket skaber mere fred i dine relationer.

♥  Fra tankemylder til indre ro

Fra hoved til hjerte

Det er ligesom at skifte radiokanal...

… at skifte fra tænkehjernen til det intuitive sind

– og fra det lukkede hjerte med betinget kærlighed til det åbne hjerte, hvor betingelsesløs kærlighed kan strømme frit igennem og først og fremmest nære dig selv ♥

Jo mere fortrolig du bliver med at skifte over til det intuitive sind og det åbne hjerte, desto lettere bliver det at skifte ´kanal´.  Du mærker hurtigere, at du får mere flow, dine vibrationer stiger markant og du bliver gladere og mere fredsfyldt. 

Så kan det sagtens være, at du falder tilbage til at lytte til den gamle kanal, men jo mere fortrolighed du har fået med dit intuitive sind og dit åbne  hjerte, desto hurtigere vil du opdage det, når du er havnet  på en lavere frekvens, der gør dig tung, stresset, bange eller ked af det. Og du vil lettere kunne gennemskue og slippe programmerne på den lavere frekvens og vende tilbage til flow.

“Har lige lyst til at fortælle, at jeg så tydeligt mærker, hvor meget mere jeg lytter til min intuition/mig selv. Det føles så godt og rigtigt og skyldes det gode forløb hos dig❤️.

Pernille

Du kan få min hjælp til at hvile i dig selv og rejse fra hoved til hjerte igennem 1:1 forløbet; hvil i dig selv

Læse mere om forløbet længere nede på siden.

Fra hoved til hjerte og fra ego til højere selv

Hele livet igennem inviteres vi til at åbne vores hjerte stadig mere og mere. Hver udfordring giver os et valg at møde den fra vores såret ego eller fra sjælen. Hvis vi vælger at respondere på livets udfordringer fra vores sjæl vælger vi kærlighedens vej. Og vi vil opdage, at det er i det åbne hjerte, at vores største styrke ligger og at vi tydeligst mærker sjælen. Her er vi hjemme i os selv, her kan vi mærke fred trods personlighedens drama. Vi bliver ikke opslugt af dramaet på samme måde, når hjertet er åbent og vi lytter til sjælen.

Vores hjerte er ikke helt åbent, hvis vi ikke har lært at acceptere og elske os selv, simpelthen bare fordi vi ER. Og hvis vi kun søger kærligheden udenfor os selv og ikke har fundet kærlighedens kilde indeni os selv.

Mange af os har lært at lukke af for vores hjerte og lytte til hovedet i stedet for. Sådan gjorde vores forældre måske også. Og hvis vi ikke har følt os støttet og accepteret fuldstændig som vi er, så har vi lært at lytte til hovedets strategier for hvordan vi bør opføre os, opnå og beskytte det i vores liv, som hovedet tror gør os lykkelige.

I hovedet er det primært egoet vi hører. Egoet er  den del af os, som har følt sig adskilt fra vores kilde og højere selv, kernen i vores sjæl, hvor vi kan hente den største kærlighed og støtte

Egoet kender ikke strategien, der gør os lykkelige og fredsfyldte helt inde i sjælen. Egoet har en vigtig funktion i forhold til vores sjæls rejse og bevidsthedsudvikling. Og der kommer et tidspunkt i sjælens rejse, hvor egoets fornemmeste opgave er, at overgive sig og give plads til at vores højere selv kan lede os.

Vores højere selv taler til os igennem hjertet. Så når vi begynder at åbne hjertet mere og lytte til hjertet, giver vi mere plads til at leve fra vores højere selv og til at MÆRKE den fred, glæde og kærlighed, vi er i vores kerne.

I 1:1 forløbet Hvil i dig selv, vil jeg hjælpe til at åbne hjertet i første omgang for dig selv. Men jo mere du åbner hjertet for dig selv, desto lettere bliver det også at åbne hjertet for andre, for du begynder at se dem på en anden måde, der inviterer til en mere imødekommende og rummelig kontakt. Det kommer helt naturligt og uforceret.

Og jo mere dit hjerte åbnes, desto mere glad, værdifuld, elsket og stærk vil du føle dig.

Du vil opdage, at der ligger en enorm styrke i det åbne hjerte. For så har du bedre adgang til din kilde, dine ressourcer og din kerne.

Jeg har selv gået vejen...

Min rejse fra hoved til hjerte startede i sommeren 1993. Den startede ikke med et bevidst ønske om at smelte sammen med min sjæl og lade min sjæl lede mit liv. Nej, for i begyndelsen anede jeg slet ikke, at jeg havde en sjæl! Jeg ønskede bare at få det bedre og få mit liv tilbage!  Du kan læse mere om min rejse fra hoved til hjerte og fra ego til sjæl på siden “Om Josefine”.

“Du er et menneske som stråler og med kærlighed og rummelighed, omfavner dig selv og andre mennesker og heri viser en kærlig vej, der lyser op. Den vej viser du også for mig, og for det, er jeg meget taknemmelig.”

Hanne Lili Sol Wittus

Hvil-i-dig-selv

Sådan hjælper jeg dig til at finde din vej hjem...

Jeg kan enten hjælpe dig med rejsen fra hoved til hjerte i forbindelse med andre behandlinger som fx åndedrætsterapi eller tankefeltterapi. Eller jeg kan hjælpe dig i et forløb, hvor fokusset er at åbne op for din sjæl, men hvor vi også møder og forløser det der blokerer for din indre fred, selvaccept og sjælskontakt

 Du har også mulighed for at booke en gratis og uforpligtende sparrings-samtale, hvor jeg kan give dig feedback på dine udfordringer og give en øvelse, forståelse eller redskab, som du kan bruge med det samme. Du kan læse mere om samtalen her:

Hvil i dig selv 1:1 forløb - find selvaccept, selvværd, ro, flow, glæde og kærlighed i dit liv.

Igennem forløbet kan du opnå:

 • Mere grounding
 • Mere selvaccept – slippe selvbebrejdelser, skyld og skam
 • Mere fred med alle dine følelser – også dem, du ikke er så glad for
 • Bedre føling med dine behov og bedre til at handle på dem
 • Bedre til at sige nej uden dårlig samvittighed eller ubehag.
 • En følelse af at hvile mere i dig selv
 • Mindre afhængig af andres meninger om dig og dine valg i livet. Det der betyder noget er, hvad du selv mærker i dit hjerte
 • Mindre afhængig af bekræftelse og forståelse fra andre, fordi du bliver bedre til at give dig selv den omsorg og forståelse, du har brug for.
 • Mere tillid til dig selv og livet
 • Mere ro i tankerne og mere fred i følelserne
 • Mere kærlighed til dig selv
 • Relationer bliver også bedre, når du har det bedre med dig selv
 • Bedre kontakt med dit hjerte og din sjæl

Når vi er i nuet, og tankerne er rolige, kan vi bedre mærke og høre vores sjæl. 

Udfordringen er bare, at der er så meget, der trækker os tilbage i egoets frygt, stress og frustrations-mønstre. Og så længe vi identificerer os med de mønstre, tanker og følelser har de stadig magt over os. 

Vi kan have haft flere transcendente oplevelser af vores sjæl og god kontakt til hjertet. Men pludselig dukker der noget op, som trigger os, og får os tilbage i smerte, angst, usikkerhed, frustration etc. 

Der er selvfølgelig nogle få mennesker, som får så stærk en oplevelse, at blot denne oplevelse er nok til at de for altid gennemskuer egoet og slipper identifikationen med det fuldstændigt på én gang.

Men mange andre har oplevet en mere gradvist process. Hvor vi slipper gennemskuer og slipper identifikationen med egoet gradvist i flere og flere situationer. 

Jo mere du slipper identifikationen med egoet på flere og flere områder, desto mere indre frihed, fred, kærlighed, glæde og flow vil du mærke.

Jo mere du åbner op for dit hjerte og din sjæl, desto lettere vil det blive for dit altid at acceptere dig selv 100%. Det bliver helt naturligt og ikke noget du skal tænke over eller anstrenge dig for. – Også når du har begået en fejl, når nogen synes du er pinlig, eller kommenterer negativt på dig, eller slet ikke bemærker dig. Det gør ikke noget, når du har åbnet op for din egen (og din sjæls) ubetinget kærlighed og selvaccept. 

I forløbet hjælper jeg dig til at forløse og slippe alt det, du oplever forstyrrer din indre fred og selvaccept, så du kan åbne helt op for din sjæl.

Det kan være situationer, du oplever her og nu, som stresser. Og det kan være oplevelser / traumer fra din fortid, der stadig dukker frem i din bevidsthed og skaber uro eller sorg.

Jeg hjælper dig til at lytte til dit hjerte og turde følge dit hjerte.

Og jeg hjælper dig til at kunne sig nej med en god indre følelse, så hverken andres ego´er eller dit eget ego presser dig ud i stress-mønstre.

Forløbet er et meget individuelt 1:1 forløb, hvor vi hele tiden tager udgangspunkt i, hvilke udfordringer og drømme DU har.

Det praktiske om 1:1 forløbet: Hvil i dig selv

Du har mulighed for selv at booke din første session i forløbet; `Hvil i dig selv´ i min online booking. Husk at skrive, hvis det skal foregå online eller via telefon. Du kan selvfølgelig også bede mig om at booke en tid til dig

Du er velkommen til at kontakte mig  til en uforpligtende snak, hvis du har brug for et andet setup end et forløb på 8 sessioner, eller bare gerne vil høre lidt mere om det.

Forløbet består af 8 sessioner af ca. 1 times varighed. Og det kan selvfølgelig forlænges efter behov. At forløse traumer, gennemskue og slippe overbevisninger, der ikke skaber uro og åbne op for sjælen og leve fra din sjæl er sjældent noget der sker på en enkel time eller to, derfor tilbyder jeg det i et forløb, som selvfølgelig kan forlænges efter behov. 

Hvert forløb er individuelt og tager udgangspunkt i DINE behov og problemstillinger.

Tankefeltterapi/EFT  indgår i forløbet, og hvis der er behov for det, kan åndedrætsterapi  også indgå forløbet.

Traume refleksterapi kan også indgå i forløbet efter behov. Traume refleksterapi er en fysisk ansigts-og fodzoneterapi-behandling, der forudsætter fysisk tilstedeværelse i min klinik i Farum. Tankefeltterapi, åndedrætsterapi intuitiv og terapeutisk samtale kan også foregå online.

Forløbet kan foregå fysisk i min klinik i Farum eller online via fx Zoom.

Hvil i dig selv – forløb med 8 sessioner af ca 1 times varighed:

Pris: 3800 kr i alt (svarende til 475 kr pr. session). Beløbet kan opdeles i rater.

 

Følg Hos Josefine på Facebook

Luk menu