Hos Josefine

Traume forløsning

De færreste går igennem livet uden at opleve svære situationer og vilkår, som kan efterlade spor i os. Spor som sætter sig i os psykisk og fysisk. Og som kan påvirke vores livskvalitet, vores flow og funktion.

Det er ligesom at gå med en rygsæk, der kan blive tungere og tungere, desto flere traumatiske oplevelser, vi får med i bagagen. Eller man kan sammenligne det med vand, der fryser, stivner og mister sit flow.

Heldigvis er der flere måder, vi kan slippe den tunge bagage, forløse de frosne områder og få lethed, glæden og flow tilbage igen.

Når et traume er forløst, kan du stadig huske, hvad der sket, men det skaber ikke længere samme overvældende ubehag i dig. 

Traumer som ikke er forløste kan blokere vores energi, flow og overskygge vores fred og glæde.

Men traumer kan også udfordre os til at åbne vores hjerte endnu mere op selvaccept, selv-kærlighed, selv-omsorg og selv-respekt. Og når vi gør det sker der en dyb indre heling. Og vores indre barn begynder at føle tillid igen. Fordi nu er vi der og passer på os selv, så godt vi kan.

Heling af traumer går igennem kroppen og hjertet.

Når sindet falder til ro, åbner bevidstheden sig for sjælen. Og vi kan begynde at se os selv, og det der skete fra vores sjæls perspektiv. Vi kan begynde at mærke, hvor værdifulde og elsket vi er. Og at vi aldrig står helt alene i vores udfordringer. Vi har vores sjæl og universet i ryggen…

Traume-forløb

Jeg kan hjælpe dig på forskellige måder med at forløse den frosne energi og det ubehag, som det skaber fysisk og psykisk. 

Et traume forløb kan foregå fysisk eller online. Det kan være en kombination af metoder eller blot en enkel terapeutisk metode afhængig af ønske og behov.

Det kan bruges i forbindelse med en ro og restitution – session/forløb, et hvil i dig selv forløb, et EFT/tankefeltterapi session/forløb eller refleksterapi behandling.

 • Traume forløsning igennem refleksterapi behandling
 • Traume forløsning med EFT/tankefelterapi og HM-matrix
 • Traume forløsning igennem hjerte-og sjælskontakt.
behandling-af-traumer

“I stedet for at forsøge at omfavne det som skete i fortiden, så elsk blot personen, der overlevede det.”

Matt Kahn

Traume forløsning igennem Refleksterapi behandling

Traume refleksterapi kan hjælpe ved stress, emotionelle udfordringer og traumer.

Behandlingen bearbejder hukommelse i såvel hjerne og krop, så det bliver lettere at slippe smertefulde erindringer og genskabe balance både psykisk og fysisk. 

Traume refleksterapi (også kaldet Bipolar Refleksterapi) er udviklet af Lone Sørensen, mens hun boede i Argentina og fik klienter, der havde været udsat for voldsomme traumer, som fx at være blevet udsat for tortur eller miste børn af politiske årsager.

Blot at tale om traumet kunne være for smertefuldt. Og derfor udviklede hun en metode, hvor traumer kan forløses igennem behandling og efterfølgende drømmeaktivitet. Uden at klienten på noget tidspunkt behøver at tale om sine traumer. 

Efterhånden som der kommer mere indre flow, vil nogle få lyst til at tale om deres traumatiske oplevelse, og det er der selvfølgelig også plads til. 

Det gode ved denne behandlingsform er bl.a., at det er 100% op til den enkelte, om man vil tale om traumet eller ej. Og at det ikke er noget krav for behandlingens effekt.

Behandlingen er særdeles afslappende og behagelig.

Afslapningen og roen hjælper kroppen til at kunne give slip på ubehaget og forløse det igennem drømmeaktivitet om natten. Jo dybere man er i afslapningen, desto mere kan man give slip på traumatiske oplevelser i underbevidstheden.

Traume refleksterapi kan hjælpe ved:

 • Forløsning af traumer. Hjælper krop, sind og nervesystem i en meget dyb ro, der fremmer helingen på alle planer. Og er især velegnet, når det er for smertefuldt at tale om sine traumer.
 • Behandling og forløsning af emotionelle udfordringer
 • Stress
 • At hjælpe kroppen tilbage i balance efter stress og traumatiske oplevelser
 • PTSD
 • Hjælper til at komme tilbage i kroppen og åbne op for velvære og flow

Behandlingen varer ca 1 time og er en kombination af primært ansigtszoneterapi og sekundært fodzoneterapi. 

Trods navnet Bipolar refleksterapi, så er det ikke en behandlingsform, som er målrettet bipolare lidelser. I stedet bruger Lone navnet bipolar, om behandlinger, der  bearbejder både ansigt og fødder. Hvor hjerne og krop forbindes, hvilket er meget vigtigt i behandlingen af emotionelle problematikker.

Behandlingshyppighed:

For bedste resultat anbefales behandling 1 gang om ugen i et forløb. Forløbet kan være et refleksterapi forløb eller mit ro og restitution-forløb eller mit hvil dig selv forløb.

Kontra-indikationer ved refleksterapi traume behandling:

Behandlingen anbefales ikke ved: 

 • Åbne sår i ansigtet (eller på fødderne)
 • Hvis man bløder (her tænkes ikke på menstruation)
 • Ved rosacea – skrøbelige kapillærer i ansigtet. Her anbefales  i stedet for almindelig ansigtszoneterapi.
 • Graviditet – det anbefales ikke at arbejde med dybe tramer under graviditeten.

Priser:

Du sparer især ved køb af forløb på 5 eller 10 sessioner:

5 x 1 time traume refleksterapi intro pris: 2550 kr. (Svarende til 510 kr pr session – du sparer 200 kr i forhold til at købe 5 behandlinger enkeltvis til normalprisen)

10 x 1 time traume refleksterapi intro pris: 4800 kr. (Svarende til 480 kr pr session – du sparer 70 kr pr session i forhold til normalprisen)

Enkelt traume refleksterapi session: pris 550 kr. 

Traume refleksterapi kan også indgå i forløb med andre behandlingsmetoder. Klik på linkene nedenfor for at læse mere og se prisen på de forskellige forløb det kan indgå i.

Klik her for at læse om, og se den aktuelle pris på ro og restitution forløb (5 x 75 min)

Klik her for at læse om og se den aktuelle pris på Hvil i dig selv forløb

Traume forløsning igennem EFT/tankefeltterapi og HM Matrix.

EFT er en forkortelse for Emotionel Friheds Teknik. EFT og tankefeltterapi er en kombination af terapeutisk og intuitiv samtaleterapi og tapping af bestemte akupunkturpunkter i ansigt, på overkroppen og på hænder.

Terapien kan hjælpe til at forløse svære følelser og det ubehag, de skaber i kroppen. Det skaber mere flow i både krop og sind, som også åbner op for intuition og indsigter. 

De aha-oplevelser der ofte dukker op under terapien hjælper til at slippe  overbevisninger og tanker, der stammer fra opdragelse, frygt-programmering og andet, der ikke længere støtter dig.

Når du begynder at se dig selv og din fortid igennem sjælens kærlige blik, åbner det op for heling, forløsning og mere flow i både sind og krop.

Du lærer også at kunne bruge teknikken på dig selv efter behov til at berolige og forløse akutte følelser af angst, stress, uro, bekymringer m.m.  

HM Matrix er en slags regressions teknik, der kan bruges efter behov til at forløse traumer, åbne op for ressourcer og skabe nye helende forbindelser i hjernen og i kroppen. Der bruges bl.a. EFT tapping til at forløse det følelsesmæssige ubehag.

EFT/tankefeltterapi og HM Matrix kan foregå som fysiske sessioner eller som online sessioner, hvor jeg guider dig,  og du tapper dig selv undervejs.

EFT/Tankefeltterapi / Matrix tilbydes som en enkel behandling eller et forløb. Evt som del af mit Ro og restitution – forløb eller Hvil i din sjæl forløb.

Der er også mulighed for at kombinere med traume refleksterapi behandling med tankefeltterapi i et forløb.

Behandlingshyppighed:

I starten 1-2 gange om ugen. Og efterhånden kan der gå flere uger i mellem hver session.

Du kan læse mere om EFT/tankefeltterapi og HM Matrix her

Priser:

Se aktuelle priser under EFT/tankefeltterapi/Matrix 1 session 1½ time eller forløb på 5 x 1½ time

Og aktuelle pris på ro og restitution forløb (5 x 75 min)

Og aktuelle pris på Hvil i din sjæl forløb

tankefeltterapi-TFT-og-EFT

Reiki healing kan også hjælpe med at forløse traumer

Healingen styrker selv-omsorgen og helingen af det der presser sig på lige nu. Derudover kan man anvende en særlig teknik, hvor man sidder på en stol og modtager heling for en specifik situation i fortiden, hvor du stadig kan mærker følelserne fra det, når du tænker på det. Helingen hjælper til at hele følelsen der stadig sidder i kroppen. 

Du kan læse mere om reiki healing her

reiki-healing

Traume forløsning igennem hjerte og sjælskontakt

Heling handler om, at vi kan omfavne og elske alt hvad vi er og rummer. Når vi slutter de indre kampe og selvfordømmelse og møder os selv med den omsorg, respekt og kærlighed, som vi måske har savnet at mærke fra andre.

Når vi møder os selv med omsorg og kærlighed, tør vi være sårbare og ærlige. Vi begynder at fornemme, at kærlighed ikke er noget vi skal gøre os fortjent til eller skal kæmpe for at få fra andre. Men at kærlighed er hvem vi er i vores essens. At kærlighed er noget vi altid kan åbne op for uanset hvor vi er i livet og hvilke relationer vi har eller ikke har.

Det skaber frihed til at være dem vi er med alt hvad vi rummer, og alt hvad vi har oplevet. Vi begynder at se vores fortid, udfordringer og traumer som ressourcer, der hjælper os til at lande endnu mere i os selv, blive endnu bedre til at give os selv omsorg og medfølelse og åbne endnu mere op for sjælens fred og ubetinget kærlighed.

Det er en enorm styrke, at opdage, hvem vi er i vores essens. Og at vi begynder at kunne møde alt det i os, som stadig er uroligt, bange, usikker og sårbart med denne kærlige omsorg og medfølelse.

Det er en rejse fra at identificere os med vores sårede ego til at åbne os for sjælen, at identificere os med sjælen og møde det sårede ego med sjælens ubetinget kærlighed.

Kærlighed heler egoet og hjælper det til at turde give slip på kontrollen, modtage sjælens kærlighed, ekspandere og integreres i sjælens væren.

Det gør en verden til forskel, om vi ser os selv, vores fortid og det vi møder i livet igennem det sårede ego eller igennem sjælen.

Når vi ser os selv og livet igennem det sårede ego skaber det let endnu mere lidelse, frustration, tristhed og frygt.

Og når vi ser os selv og livet igennem sjælen, kan vi stadig udfordres, opleve fysisk eller psykisk smerte, men vi kommer hurtigere tilbage i vores center af fred, flow, tillid, kærlighed og glæde. Og vi er hurtigere til at modtage den gave, der ligger i alle kriser og udfordringer.

Jeg har selv været på den rejse fra at være fuldstændig identificeret med mit sårede ego, følt mig lost og fængslet i uønskede livsomstændigheder til at åbne op for indre heling, sjælskontakt, indre guidning og selv-kærlighed. Det ændrede mit forhold til mig selv, det ændrede mit forhold til fortidens traumer og det ændrede mit forhold og nærvær i nuet. Det forløste og gav mening. Du kan læse om min egen rejse på min blog.

Og det er også det jeg kan hjælpe dig med. 

Jeg kan hjælpe dig til at åbne dit hjerte for selvomsorg, medfølelse med alt hvad du rummer og har oplevet. Og jeg kan hjælpe dig til at finde dig selv, opdage hvem du egentlig er. Slippe selvbebrejdelser og se dig selv igennem din sjæls kærlige øjne og mærke hvor værdifuld du er, altid har været og altid vil være. 

Det kan jeg bl.a. hjælpe dig med i forløbet Hvil i din sjæl. I forløbet kan både indgå fysisk traume forløsende behandling som traume refleksterapi og EFT/tankefeltterapi/Matrix samt øvelser og meditationer m.m., der hjælper dig til at åbne dig for din sjæl.

Hvordan forløbet helt konkret skrues sammen og hvilke metoder der anvendes afhænger altid af dine ønsker og behov.

Priser:

Se den aktuelle pris på hvil i din sjæl forløb

Traume-forløsning

Mulighed for gratis og uforpligtende sparringssamtale

Er du i tvivl om hvilken hjælp, du har mest brug for, er du altid velkommen til uforpligtende at kontakte mig og høre mere.

Du er også velkommen til at booke en gratis og uforpligtende telefonsamtale, hvor jeg kan give dig en indsigt, en øvelse eller tilgang, der kan hjælpe dig videre mod det du ønsker og har brug for. Klik på knappen nedenfor for at læse mere om den gratis samtale.

Følg Hos Josefine på Facebook

Luk menu