Hos Josefine

Hvil i din sjæl

– land i dig selv, i din krop, og hvil i din sjæl med fred, glæde, kærlighed, flow og ubetinget selvaccept ♥ 

At hvile i din sjæl er en rejse:

fra hoved til hjerte

og fra ego til sjæl

Det er et bevidsthedsskift:

♥ Fra begrænsest bevidsthed (small mind) til udvidet bevidsthed (vast mind)

♥ Fra kamp til accept og rummelighed

♥ Fra betinget kærlighed til  betingelsesløst kærlighed

♥ Fra at være styret af frygtmønstre, kontrolmønstre og andre opslidende programmer til at følge hjertet og din sjæl 

♥ Fra at forsøge at regne alting ud med hovedet til at give plads til intuition

Fra hoved til hjerte er rejsen hjem til dig selv, hvor du opdager, hvem du er og tillader din sjæl at lede dig. Og her starter magien…

Det er en rejse fra:

♥ Fra fastlåsthed til flow

♥ Fra selvkritik til medfølelse med dig selv

♥ Fra at føle dig ensom til at føle dig elsket og støttet af hele universet – inklusiv dig selv

♥ Fra mindreværd til selvværd

♥ Fra afhængighed af andres accept, anerkendelse, forståelse og kærlighed til at finde det hele i dig selv

♥ Fra indre kampe og bebrejdelser til selvaccept, kærlighed og fred. 

♥ Fra opslidende drama med omgivelserne til at hvile i dig selv, hvilket skaber mere fred i dine relationer.

♥  Fra tankemylder til indre ro

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is af faithful servant

We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift”

Albert Einstein

Det er ligesom at skifte radiokanal...

… at skifte fra tænkehjernen til det intuitive sind

– og fra det lukkede hjerte med begrænset kærlighed til det åbne hjerte, hvor betingelsesløs kærlighed kan strømme frit igennem.

Jo mere fortrolig du bliver med at skifte over til det intuitive sind og det åbne hjerte, desto lettere bliver det at skifte ´kanal´.  Du mærker hurtigere, at du får mere flow, dine vibrationer stiger markant og du bliver gladere og mere fredsfyldt. 

Så kan det sagtens være, at du falder tilbage til at lytte til den gamle kanal, men jo mere fortrolighed du har fået med dit intuitive sind og dit åbne  hjerte, desto hurtigere vil du opdage det, når du er havnet  på en lavere frekvens, der gør dig tung, stresset, bange eller ked af det. Og du vil lettere kunne gennemskue og slippe programmerne på den lavere frekvens og vende tilbage til flow.

Lær at gennemskue og slippe ubehagelige tanker...

Vores tanker kan gøre os triste, ulykkelige og bange. De kan slå tvivl om vores værd, om det vi gjorde var godt nok. De kan få os til at føle os som en fiasko eller drive os til vanvid med endeløse indre dialoger, tvivl og spekulationer. 

Måske har du prøvet at kæmpe imod de ubehagelige tanker, prøvet at skubbe dem væk, men alligevel vender de tilbage og bliver endnu stærkere, jo mere du kæmper imod dem.

Når du sover slipper du måske for en stund for de ubehagelige tanker, selvom de også kan dukke op i mareridt og vække dig om natten med bekymringer, angst og uro. Og når du vågner om morgenen, begynder tankerne straks at kværne igen og med følger følelsesmæssigt og fysisk ubehag.

Ubehagelige tanker og den angst, uro og smerte de forårsager kan føles som et fængsel, vi sidder fast i. 

Sådan havde jeg det i alt fald selv, indtil jeg knækkede koden og lærte at sætte mig selv fri for nogle bestemte uønskede og ubehagelige tanker, jeg havde kæmpet imod i flere år.

I årevis havde jeg været plaget af disse tanker, som hver dag skabte enormt meget stress, angst, uro og frustration, fordi de bare blev endnu værre, jo mere jeg forsøgte at slippe for dem. Men da jeg lærte, at jeg ikke behøvede at tro på dem, jeg ikke behøvede at identificere mig med dem, og at jeg ikke behøvede at kæmpe imod dem, blev de pludselig helt ufarlige. De satte ikke længere gang i min stressrespons, de gav ikke længere ubehag og de gjorde mig ikke længere bange. I stedet mødte jeg dem på en ny måde med forståelse, accept og selvomsorg. Og lidt efter lidt forsvandt de pågældende tanker helt, for jeg hang ikke længere fast i dem…

Og det kan jeg også hjælpe dig med. Så du får din fred, frihed, glæde og styrke tilbage.

Fra hoved til hjerte

Fra uro i tanker til fred i krop og sjæl

Vi kan lære at blive nærværende i nuet, være fuld tilstede i vores krop og møde det vi mærker her – både rart og knap så rart med åbenhed og accept. Og når vi gør det, sker der en forvandling…

Vi kan lære at genkende og slippe tilknytningen til de tanker, der stresser, bekymrer og kritiserer.

Og vi kan lære at gennemskue de programmer, tanker og følelser, der forhindrer os i at turde følge vores hjerte.

Der findes flere veje til at gennemskue og slippe stressende overbevisninger og tanker. 

Tankefeltterapi er én vej, der kan hjælpe med at forløse stress og uro, så sindet bliver roligt. Når sindet er roligere kan du bedre mærke dig selv og høre dit hjerte.

En anden vej til at gøre sindet roligt er slippe tilknytningen til  de mange tanker der passerer igennem hovedet. At lære at kunne skelne i mellem tanker, der kommer fra egoet og tanker der kommer fra sjælen. Igennem nærvær i kroppen og stilhed i sindet, bliver det lettere at gennemskue og slippe, alt det der ikke er dig.

Den ene vej udelukker ikke den anden vej, og i flere situationer kombinerer jeg tankefeltterapi med viden og øvelser, der hjælper til at gennemskue og slippe stress tanker fra tænkehjernen.

Når du begynder at slippe identifikationen med egoets tankemylder, selvkritik og stress vil du mærke mere indre ro, flow, kærlighed, selvværd og glæde. Du lander i dig selv, i nuet, i din krop og du kan bedre lytte til dit hjerte og din intuition.

“Du er et menneske som stråler og med kærlighed og rummelighed, omfavner dig selv og andre mennesker og heri viser en kærlig vej, der lyser op. Den vej viser du også for mig, og for det, er jeg meget taknemmelig.”

Hanne Lili Sol Wittus

Fra et lukket hjerte til et åbent hjerte

Hele livet igennem inviteres vi til at åbne vores hjerte stadig mere og mere. Hver udfordring giver os et valg at møde den fra vores såret ego eller fra vores sjæl. Hvis vi vælger at respondere på livets udfordringer fra sjælen, vælger vi kærlighedens vej. Og vi vil opdage, at det er i det åbne hjerte, at vores største styrke ligger og at vi tydeligst mærker sjælen. Her er vi hjemme i os selv, her kan vi mærke fred trods personlighedens drama. Vi bliver ikke opslugt af dramaet på samme måde, når hjertet er åbent og vi lytter til sjælen.

Vores hjerte er stadig (halv)lukket hvis:

 • Vi ikke har lært at acceptere og elske os selv, simpelthen bare fordi vi ER.
 • Vi kun søger kærligheden udenfor os selv og ikke har fundet kærlighedens kilde indeni os selv.
 • Vi bruger meget tid på at dømme os selv eller andre. Når vi dømmer og fordømmer os selv eller andre er vi i det begrænsede sind og i vores såret ego. For at åbne op for vores sjæl, vort højere selv og åbne vores hjerte fuldstændigt, må vi give slip på de fordømmende tanker, ikke undertrykke dem, men forløse dem…. Når vi har åbnet op for vores højere selv/ vores sjæl mister vi lysten til at fordømme os selv eller andre, fordi det får os tilbage i en mere begrænset og smertefuld bevidsthedstilstand (vores ego/det begrænsede sind) og lukker af for at den betingelsesløse kærlighed kan flyde frit igennem os. 
 • Vi ikke har tilgivet os selv eller andre. Det fastholder os i det begrænsede sind.
 • Vi hæfter betingelser på vores kærlighed og lukker lidt af for den, når vi bliver i tvivl om den andens kærlighed. 
 • Vi ikke tør lytte til og følge vores hjerte af frygt for, hvad det kan føre med sig.

 

Åben dit hjerte og åben for din styrke, intuition og indre kærlighed

Du har ikke adgang til alle dine ressourcer og styrker, så længe dit hjerte er delvist eller helt lukket bag en beskyttelses-mur. 

Oprindeligt blev muren bygget af vores såret ego for at beskytte os imod at blive såret eller udnyttet igen. Det var den bedste strategi vi havde på det tidspunkt. Men nu forhindrer den os i selv at blive opfyldt af betingelsesløs kærlighed indefra. Den forhindrer os i at lande i os selv, turde være os selv fuldt ud og hvile i os selv. 

Hvis du lukker af i dit hjerte, lukker du også ned for din intuition, som taler til dig igennem dit hjerte.

Det paradoksale er, at jo mere vi åbner hjertet desto stærkere bliver vi! For vi åbner samtidig op for hvem vi virkelig er, vores ressourcer og vores sjæl.

Jo mere vi åbner op for hjertet og og lytter til vores sjæl, desto mere heler vi og kan ikke længere såres i samme grad som før. Vi bliver mere frie og facaden og beskyttelses-muren bliver overflødig, og ja er en stop-klods i forhold til at blive næret af sjælens kærlighed og flow.

Det åbne sind og det åbne hjerte hænger sammen. Når vi udvider vores bevidsthed igennem at lytte til vores intuition er det også meget lettere at åbne hjertet og omvendt.

fra-hoved-til-hjerte

Jeg kan hjælpe dig, fordi jeg selv har gået vejen...

Jeg selv har været på rejse fra hoved til hjerte det meste af mit liv. Min rejse startede ikke med et ophøjet ønske om at smelte sammen med min sjæl og lade min sjæl lede mig i mit liv. Nej, for jeg anede slet ikke, at jeg indeholdte en sjæl til at begynde med!! Det var på grund af overvældende fysiske udfordringer, massiv angst og uro, der havde invalideret mig og vendt mit liv på hovedet, at jeg begyndte at ´grave dybere i substansen.´ Jeg opdagede at mit hoved kom til korte i forhold til at finde løsningen, der kunne gøre mig fri og give mig mit liv tilbage. Så jeg begyndte at lytte til stilheden bag tankerne. Og dér startede min rejse fra hoved til hjerte.

Da jeg opdagede, at jeg har en sjæl, blev det tydeligere og tydeligere, at det var meningen, at jeg skulle bruge min sjæl i mit liv! Ikke bare tænke på den, drømme om den, læse om den, men få et direkte forhold til den og lade den lede mit liv. Det var ikke en hurtig og let proces for mig. Jeg havde meget modstand, meget angst, meget forvirring, uro, sorg, fortvivlelse, længsel og frustration. Jeg havde store problemer med overhovedet at høre min sjæl og at skelne min sjæl fra mit ego.

Netop den proces kan jeg hjælpe dig igennem, så din proces ikke bliver så langtrukken, smertefuld, forvirrende og ensom, som min var.

Vi holder aldrig op med at ekspandere i vores sjæl. Og jo mere jeg har overgivet mig til min sjæl, lader min personlige vilje smelte sammen med min sjæls vilje og vælger at lytte min sjæl i stedet for kun at lytte til hovedet, desto mere flow, kærlighed, fred, glæde, lethed og dyb taknemmelighed mærker jeg i mit liv.

Og det vil jeg også gerne hjælpe dig med at opnå; at lande i dig selv og i din sjæl med alt hvad det indebærer af fred, glæde,  kærlighed og meningsfuldhed.

Fra-hoved-til-hjerte

Sådan hjælper jeg dig til at finde din vej hjem...

Jeg kan enten hjælpe dig med rejsen fra hoved til hjerte i forbindelse med andre behandlinger som fx åndedrætsterapi eller tankefeltterapi. Eller jeg kan hjælpe dig i et forløb, hvor fokusset er at åbne op for din sjæl, men hvor vi også møder og forløser alt det der står i vejen for at din personlighed smelter sammen med din sjæl.

 Du har også mulighed for at booke en gratis og uforpligtende sparrings-samtale, hvor jeg kan give dig feedback på dine udfordringer og give en øvelse, forståelse eller redskab, som du kan bruge med det samme. Du kan læse mere om samtalen her:

Hvil i din sjæl 1:1 forløb - find selvaccept, selvværd, ro, flow, glæde og kærlighed i dit liv.

Lige nu er der en særlig lav intro pris på forløbet. 

Igennem forløbet kan du opnå:

 • Mere grounding
 • Mere selvaccept – slippe selvbebrejdelser, skyld og skam
 • Mere fred med alle dine følelser – også dem, du ikke er så glad for
 • Bedre føling med dine behov og bedre til at handle på dem
 • Bedre til at sige nej uden dårlig samvittighed eller ubehag.
 • En følelse af at hvile mere i dig selv
 • Mindre afhængig af andres meninger om dig og dine valg i livet. Det der betyder noget er, hvad du selv mærker i dit hjerte
 • Mindre afhængig af bekræftelse og forståelse fra andre, fordi du bliver bedre til at give dig selv den omsorg og forståelse, du har brug for.
 • Mere tillid til dig selv og livet
 • Mere ro i tankerne og mere fred i følelserne
 • Mere kærlighed til dig selv
 • Relationer bliver også bedre, når du har det bedre med dig selv
 • Bedre kontakt med dit hjerte og din sjæl

Når vi er i nuet, og tankerne er rolige, kan vi bedre mærke og høre vores sjæl. 

Udfordringen er bare, at der er så meget, der trækker os tilbage i egoets frygt, stress og frustrations-mønstre. Og så længe vi identificerer os med de mønstre, tanker og følelser har de stadig magt over os. 

Vi kan have haft flere transcendente oplevelser af vores sjæl og god kontakt til hjertet. Men pludselig dukker der noget op, som trigger os, og får os tilbage i smerte, angst, usikkerhed, frustration etc. 

Der er selvfølgelig nogle få mennesker, som får så stærk en oplevelse, at blot denne oplevelse er nok til at de for altid gennemskuer egoet og slipper identifikationen med det fuldstændigt på én gang.

Men mange andre har oplevet en mere gradvist process. Hvor vi slipper gennemskuer og slipper identifikationen med egoet gradvist i flere og flere situationer. 

Jo mere du slipper identifikationen med egoet på flere og flere områder, desto mere indre frihed, fred, kærlighed, glæde og flow vil du mærke.

Jo mere du åbner op for dit hjerte og din sjæl, desto lettere vil det blive for dit altid at acceptere dig selv 100%. Det bliver helt naturligt og ikke noget du skal tænke over eller anstrenge dig for. – Også når du har begået en fejl, når nogen synes du er pinlig, eller kommenterer negativt på dig, eller slet ikke bemærker dig. Det gør ikke noget, når du har åbnet op for din egen (og din sjæls) ubetinget kærlighed og selvaccept. 

I forløbet hjælper jeg dig til at forløse og slippe alt det, du oplever forstyrrer din indre fred og selvaccept, så du kan åbne helt op for din sjæl.

Det kan være situationer, du oplever her og nu, som stresser. Og det kan være oplevelser / traumer, der stadig dukker frem i din bevidsthed og skaber uro eller sorg.

Jeg hjælper dig til at lytte til dit hjerte og turde følge dit hjerte.

Og jeg hjælper dig til at kunne sig nej med en god indre følelse, så hverken andres ego´er eller dit eget ego presser dig ud i stress-mønstre.

Forløbet er et meget individuelt 1:1 forløb, hvor vi hele tiden tager udgangspunkt i, hvilke udfordringer, du har.

Det praktiske om 1:1 forløbet: Hvil i din sjæl

Du har mulighed for selv at booke din første session i forløbet; `Hvil i din sjæl´ i min online booking. Husk at skrive, hvis det skal foregå online eller via telefon. Du kan selvfølgelig også bede mig om at booke en tid til dig

Du er velkommen til at kontakte mig  til en uforpligtende snak, hvis du har brug for et andet setup end et forløb på 8 sessioner, eller bare gerne vil høre lidt mere om det.

Forløbet består af 8 sessioner af ca. 1 times varighed. Og det kan selvfølgelig forlænges efter behov. At åbne op for sjælen og leve fra din sjæl er sjældent noget der sker på en enkel time eller to, derfor tilbyder jeg det i et forløb, som selvfølgelig kan forlænges efter behov. 

Afhængig af situation og behov kan der også indgå tankefeltterapi og/eller åndedrætsterapi i dit individuelle forløb. 

Forløbet kan foregå fysisk i min klinik i Farum eller via Skype/messenger video eller igennem telefon.

Hvil i din sjæl – forløb med 8 sessioner af ca 1 times varighed: Intro-pris: 2000 kr i alt (svarende til 250 kr pr. session). Beløbet kan opdeles i rater.

Fra juni stiger intro-prisen på forløbet til 2500 kr svarende til lidt over 300 kr pr session.

Følg Hos Josefine på Facebook

Luk menu